František Bureš, Jaroslav Procházka a Milda Voká? 25. b?ezen byl na dvojjazy?ném gymnáziu Komenského uprost?ed Vídn? ve znamení skupiny Jen tak tak. Dopoledním muzicírováním vlastn? vyvrcholil dlouhodob? p?ipravovaný projekt, v jehož rámci se pokusili žáci a studenti podle vlastního výb?ru p?ebásnit do n?m?iny, francouzštiny ?i špan?lštiny texty n?kterých skladeb jmenované skupiny.

Bylo to pro všechny zúčastněné strany opravdové dobrodružství.

Večerní koncert Jen tak taků pro dospělé byl pak doplněn výběrem nejzdařilejších textařských a interpretačních pokusů.

Za krásný kuturní den strávený uprostřed jarně naladěné rakouské metropole se sluší poděkovat především paní mag. Věře Benedové a jejímu manželovi, ale také dačickým zvukařům Olinovi a Járovi a v neposlední řadě i Františku Burešovi, který nejzajímavější  okamžiky celého projektu pochytal s profesionální zručností do svého fotoaparátu.

Pavel Jarčevský