Nestává se tak často, aby byl autor trampské literatury oceněn nejen v celostátním měřítku, ale i v rámci celoplošného žánru. Proto skutečně stojí za zmínku úspěch plzeňského Jana Frány (Hafrana).

Hafran nejenže patří do aktivního trampského hejna, ale je navíc i garantem a pořadatelem trampské literární soutěže Trapsavec, vydavatelem autorských sborníčků Trapsavecké miniatury, jejichž počet už se pomalu blíží stovce, a v neposlední řadě také autorem čtivých povídek a trampských detektivek. Ta poslední, ke které jsem měla tu čest napsat doslov, se jmenuje Případ pohřešovaného háčka a vyšla v loňském roce. A právě ta získala 2. místo v soutěži o Cenu Jiřího Marka, o nejlepší knihu detektivního žánru za rok 2018, kterou uděluje AIEP (Česká asociace autorů detektivní literatury). Takže zalamuji Hafranovi na dálku palec s gratulací a přeji mu do budoucna nejen pilnou Múzu, ale i další úspěchy na tomto poli.