A-Z kukátko Marcely V.

altZdraví p?evažuje, zvlášt? všechny vn?jší statky, tak velice, že zdravý žebrák je skute?n? š?astn?jší, než nemocný král. (Arthur Schopenhauer)

A-Z kukátko Marcely V.

uNaše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele (Sókratés).