eEnergie skalární, kinetická, konfigura?ní, klidová, gravita?ní, magnetická, slune?ní, vodní, v?trná, parní, svalová, sv?telná, energie zá?ení, mo?ských vln, ohn? a další. Ne že bych byla odborník, prost? m? to zajímalo a nahlédla jsem do encyklopedie Wikipedie.

 

Všichni ale známe, alespoň matně, Zákon zachování energie, který praví, že energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, nelze ji vytvořit ani zničit. Kapitola sama o sobě je energie životní, energetická ochrana člověka, léčivá energie a biomagie. To už jsou odvětví, jimiž je třeba se zabývat do hloubky a především v ně věřit.

Když se vrátím k Zákonu zachování energie, není mi zcela jasné, kam se veškerá moje energie poděje, když se cítím naprosto vyčerpaná, unavená, jak se říká bez energie? A kam si pro ni dojít, abych se dala do pořádku? V co se přeměnila? To je pro odborníky, zabývající se výše zmíněnými obory, praktikující Reiki, pracující s léčivou energií, bioenergií a dalšími příbuznými metodami. Nikdy jsem neměla tu čest poznat skutečného odborníka na tyto metody, ale zajímá mě to a cítím v tom jistý nádech tajemna.

Jak jsem zmiňovala v jednom z předchozích sloupků, čas od času, když se dostanu do lesa, vyhlédnu si statný strom (prý je nejlepší dub, nebo buk), přitisknu se na něj a obejmu. Mělo by dojít k přenosu energie, k posílení. Kdysi jsem někde četla, že nejlepší je na několik hodin si pod takový strom sednout, opřít se o něj zády, třeba si číst, nebo jen tak relaxovat. Člověk je pak energeticky posílen a hlavně nesmí zapomenout poděkovat. Hezké, že?

Tak teď jsem právě v období, kdy pociťuji naprostý nedostatek energie, měla bych se vydat na objevnou výpravu, kde načerpat třeba tu svou, která se zrovna jak na potvoru v něco přeměnila. Vám přeji stálý přísun životní energie, životního optimismu, i když někdy to není právě jednoduché.

Vaše Marc