Všechno fajnovatí, civilizuje se: hudba byla kdysi hlukem, satira paskvilem, a tam, kde se dneska ?lov?k do?ká zdvo?ilého dovolte laskav?, dostal za starých ?as? jednu p?es hubu. G.Ch. Lichtenberg

Civilizace – velebená i zatracovaná. V minulých stoletích byla přivážena kolonialisty na nově objevená území, ale byla to jen zástěrka pro rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky, využíváním přírodních zdrojů a pracovní síly. Domorodé národy, které měly tu „čest“ být kolonizovány, mnohdy zmizely z povrchu zemského. Jejich členové buďto byli odvlečeni jako otroci na práce do civilizovaného světa, nebo zemřeli na neznámé nemoci, které byly na jejich území zavlečeny kolonisty. To, že mravy kolonizujícího národa byly lepší, než kolonizovaného, je očividně názor scestný. Vždyť na lodích, které se vydávaly na objevné výpravy, byli mnohdy vyvrženci společnosti a gauneři.

Civilizace se neustále vyvíjí. Dnes jsme obklopeni jejími výdobytky, většinou nepotřebnými věcmi tzv. denní potřeby, kdy nabídka dalece převyšuje poptávku. Nekonečné kolony kamionů, které tyto zbytečnosti, jimiž je trh zaplaven, převáží sem tam po světě, nám lezou na nervy a nakonec i do peněženek. Vždyť musíme přispět na opravy silnic a opravy svých automobilů, které si na výmolech a vlnách „amortizujeme“.

Civilizace je neustálý zápas firem vymyslet něco nového, převratného. Pak přijde na řadu vnutit to, řadou obtěžujících a tupých reklam, koncovému článku obchodního řetězce – nám, koupěchtivým spotřebitelům. V tomto smyslu je jeden úžasný citát od Gabriela Lauba – Civilizace: dát Eskymákům teplé byty, aby museli vydělávat na ledničky. Netroufám si odhadnout, kam až může tento překotný vývoj dospět. Radši o tom nepřemýšlet a užívat si nejběžnějších výdobytků civilizace, jako je zprostředkování dění ve světě, třeba prostřednictvím televize, nebo z kohoutku tekoucí voda, ústřední topení, základní potraviny na dosah, možnosti vzdělávání a dalších. To, jestli má někdo poslední model nejdražšího auta, počítače, mobilního telefonu, nebo jiného zboží, je zmlsanost, podporující další a další kamiony kolem nás.

Někdy mám pocit, že se lidstvo svým chováním blíží obyvatelům Sodomy a chraň nás ruka páně, abychom nebyli ztrestáni!

Přijímejme tedy civilizační produkty s mírou, hlavně žijme.

Vaše Marc