V sobotu 25. dubna 2009 po?ádala ?TU Oblast Beskydy, za podpory Statutárního m?sta Ostravy na Slezskoostravském hrad? Oblastní kolo Porty. O postup do finále a do národního kola sout?žilo 20 skupin r?zného hudebního žánru. Úrove? všech sout?žících byla velice dobrá a odborná porota, kterou tvo?ili odborníci na slovo vzatí, m?la z ?eho vybírat.
V interpretační soutěži se umístili:

1. Ptačoroko (Frýdlant n.O.)
2. Bublavá – Dospiva (Orlová)
3. La Mesta (Bruntál)

Cenu poroty získal René Matlášek ze skupiny Marod – cenu Diváka Ptačoroko (Frýdlant .O.) Autorskou Portu získali Bublava – Dospiva za skladbu Já Tě chápu a Šedovičová Lenka ze skupiny Viejos za skladbu Holka z maringotky. Do českého národního finále postupuje Ptačoroko (Frýdlant n.O.) a do semifinále Bublavá-Dospiva.

Doprovodný program (v době kdy se radila porota) zajistila skupina Tempo Di Vlak. Počasí přálo a proto na hrad a na hudební soutěžní festival přišlo 420 příznivců tohoto žánru. Organizátoři této akce děkují touto cestou všem, kteří se na akci podíleli, především Statutárnímu městu Ostrava, které zajistilo na tuto akci finanční podporu, Slezskoostravskému hradu a všem organizátorům z ČTU oblast Beskydy, kteří odvedli velký kus práce.

Zpracoval: Josef Gloziga, náč.ČTU oblast Beskydy


V Ostravě dne 28.4.2009