4. dubna 2009 v 12.00 hod se sjedou vyznava?i Folk country a p?íbuzných žánr?, do Oseka u Duchcova, kde se na sále místní restaurace Stropník uskute?ní další Krušnohorské kolo Porty. P?edchozí ro?níky se odehrávaly vždy v Litvínov? ve Schole Humanitas. T?m, kdož si na toto už zvykli, se musíme omluvit, ale budou muset dojet o pár kilometr? dál p?es kopec. Bohužel nebyla aula Scholy v termínu kola volná, proto jsme hledali náhradu a adekvátní jsme našli v Oseku.

Atraktivní novinkou pro kapely je jistě natáčení celého předkola televizním štábem pořadu Na moll, který kývnul na tuto nabídku kvůli zmapování stavu dění okolo severočeského, portovního muzicírování.

Hosty, kteří už mají cennou trofej Porty ve svém vlastnictví, budou pardubičtí - Marien a otcové zakladatelé kapely Nezmaři – Lubomír Hrdlička a Zdeněk Hejkrlík

Do porotních křesel zasednou: Jindra Šrejber – hlavní dramaturg mezinárodního kola Porty, Karel Poláček – nestor české country scény a kapelník legendárních Fešáků, Víťa Troníček – kapelník skupiny Marien, Luboš Hrdlička - autor a písničkář, Zdeněk Hejkrlík – muzikant a redaktor na volné noze

Soutěž začíná v 13.00 hod, moderovat bude Míra Ošanec – spoluautor a moderátor pořadu Portýr. O skvělé ozvučení celého odpoledne se postará Karel Toupal se svou Helenkou. Podrobnosti k přihlášení soutěžících najdete na http://www.stranici.cz

Přijďte si zasoutěžit anebo podpořit soutěžící muzikanty a zpříjemnit si sobotní odpoledne, srdečně zvou

Verunka a Luboš Stráníci