29.10. 2008 se bude slavit v pražském Lucerna Music Baru za p?ítomnosti všech zásadních ?len? z historie skupiny V lét? 1983 se uskupení kolem Martina „Doktora“ Krají?ka (který jako maják zá?í v pozici frontmana dodnes) a duchovního otce kapely Marka Brodského poprvé p?edstavilo sv?tu na statku Bylochov u M?lníka. Letos tedy uplynulo p?esn? ?tvrtstoletí od zrození Nahoru po schodišti dol? bandu. Za tu dobu se událo mnohé, kapela se vyvíjela, zažila (a hlavn? p?ežila) vzestupy a pády, do?asné p?erušení ?innosti t?sn? po revoluci (zp?sobené ztrátou t?ídního nep?ítele), nejslavn?jší etapu na p?elomu století, p?erod ve Schodišt? v roce 2005, i omlazení sestavy v posledním roce.
Na podzim 2008 je naplánována série výročních vystoupení, jejichž středobodem bude koncert s hosty 29.10. v pražském Lucerna Music Baru. Na tomto speciálním vystoupení nebude chybět nikdo ze zásadních ex-členů, především bubeník a textař Marek Brodský, pamětníci prapůvodní sestavy - akordeonista Milan Hrubý alias Němej, basisté Pavel Wellner a Martin Schneider, samozřejmě showman Martin Roušar neboli Jaroušek... a také Petr Čtvrtníček se Zdeňkem Suchým z někdejšího divadelního spolku US Vrata, který byl s NPSDB úzce propojen.
Kapelník Vráťa Horčík upřesňuje: „Skupina plánuje oslavu se vším co k tomu patří, nové projekce sestavené z archivních materiálů, promítání dobového dokumentu o NPSDB Všude doma dobře nejlíp od Ivana Tatíčka z roku 1985, oprašujeme jak dlouho nehrané písně z období kolem desek Ukazovák nasliněnej a Svinska pržola, tak rarity z dřevních dob zachycené na Albu prvním. Petr Čtvrtníček se Zdeňkem Suchým částečně oživí svoje
US Vrata a jsme sami zvědaví co v Lucerna Baru předvedou Na kapelovém MYSPACE profilu máme k vidění nový klip k písni Pudu a skočim z Bezdězu, který je tak trochu retrospektivně spojený s naším letošním výročím.“
http://www.myspace.com/ischodiste

Bližší informace a hudební ukázky najdete na webových stránkách http://www.noise.cz/schodiste

Ondřej Fencl