1.Myslíte si, že je to pro Portu velký problém, že se musí vypnout aparatura ve 23:00 a p?es to vlak nejede?
Po dlouhotrvající domluv? správní rada Votvírák? rozhodla, že nám to nevadí.

2. Jak se vám zdá novinka, že se bude obměňovat porota a tedy i její předseda častěji než bylo zatím zvykem?
Tato otázka je velice konstruktivní a my pevně věříme, že jednoho dne právě v oné porotě zasedneme.

3. Zúčastnili jste se celého Porta systému od oblastních kol až po Ústí... je pro vás třívrstvá Porta problematická?
Nikoli, je třeba ovšem celý problém dále rozvíjet a vrstvy vytvořit nejméně ještě tři, abychom si celý podnik dostatečně užili.

4. Je pro vás žánrový rozptyl Porty dostatečný?
Bohužel se naše správní rada nedokázala domluvit a tuto otázku necháváme ještě otevřenu.

5. Přihlásíte se znovu do soutěže?
Lhal bych, kdybych měl říci pravdu.

6. Co se Vám líbilo a co byste změnili?
Celá záležitost je dokonale fungující mechanismus s prvky interesantního managementu, proto si dovoluji tvrdit, že jakákoli změna by byla krokem nazpět.

P.S. a nebojte se :-))
Nebojíme se a jsme s pozdravem
Votvíráci

Díky za Portu ...jvz