1.Myslíte si, že je to pro Portu velký problém, že se musí vypnout aparatura ve 23:00 a p?es to vlak nejede?
Nemyslím si, že by to m?l být problém ve 23.00 vypnout aparát, naopak si myslím, že bylo velmi p?íjemné, jak se vytvo?ily skupiny p?íznivc? r?zného zam??ení a v?bec si tak nep?ekážely a nep?ek?ikovaly a ?lov?k se mohl svobodn? rozhodnout, ke komu se p?idá, nebo pendlovat tam a zp?t, když se mu zdálo, že už má jedn?ch dost. Myslím si, že tento záv?r ve spole?ném jamování byl vždycky jedním z hlavních a nosných symbol? portovních setkání.

2. Jak se vám zdá novinka, že se bude obměňovat porota a tedy i její předseda častěji než bylo zatím zvykem?
Tak nevím, kdo vymyslel tuto novinu o střídání poroty a předsedy, ale riskujete tím to, že spousta kapel, když zjistí, kdo sedí v porotě, tak to zabalí. Porota by měla být univerzální a především složená z lidí, kteří o muzice něco ví!!! To neznamená, aby to byla porota složená z pseudohvězd.
Tím chci říct jen to, že porotcování, by měla být skutečně záležitost odborníků a né diletantů, abychom veděli, že takové porotě pak můžu důvěřovat a když budu potit hudební krev na place, tak vím, že když odvedu dobrou práci, tak ji taky ta porota korektně zhodnotí.

3. Zúčastnili jste se celého Porta systému od oblastních kol až po Ústí... je pro vás třívrstvá Porta problematická?
Hlavně si myslím, že autorská část nepatří do Ústí, protože nic nevypovídá o kvalitě interpreta. To, že osloví porotu na oblastním kole, ještě neznamená, že osloví posluchače a porotu na mezinárodním kole. Nemyslím, že je dobré, takto vyhodnocovat autorskou část. Bylo by jistě korektnější, aby autorská část byla součástí celostátního kola. V Ústí ať je mezinárodní přehlídka a vůbec tam nemusí být porota a když už hlasovat, tak ať hlasují diváci !!!

4. Je pro vás žánrový rozptyl Porty dostatečný?
Ano, žánrový rozptyl je dostatečný, ale letošní porota a hlavně její předseda prokázal, že ještě širší žánrový záběr nezaregistroval.

5. Přihlásíte se znovu do soutěže?
příhlásíme, neboť.......

6. Co se Vám líbilo a co byste změnili?
- líbilo se nám prostředí a atmosféra v novém dějišti!!!!!!!!!!!!!!
- navrátil bych se se ke staré osvědčené porotě a změnil bych systém v autorské části a Ústí jen jako přehlídku vítězů a oceněných.
- počet udělovaných ocenění bych nechal na uvážení poroty, tak aby nebyla limitovaná úzkými mantinely.

Za Quanti minoris - Zdeněk Němeček

Díky za Portu ...jvz