SAI - Svaz autor? a interpret?, který výrazn? podpo?il ?eské národní finále v ?evnicích, uspo?ádá vlastní mini festival s názvem SAIRIGHT. Stane se tak 29.8. 2008 od 18:00 v Roztokách u Prahy. Bude to prezentace široké škály hudby, kterou SAI zastupuje jakožto instituce. Ozve se tam tedy i p?im??en? folku, ale také jazzu, flamenca, etna, popu a rocku a vystoupí ?lenové SAI.
www.sai.cz