V minulých typech na výlety jsem zmiňovala Karlštejn. Na ochranu tohoto hradu dal Karel IV. zbudovat Karlík. Dnes z něj spatříte na východní straně pouze několik zídek, příkopy a valy, protože tento hrádek je od roku 1422 pustý. Nebo byl Karlík vystavěn pro odpočinek císařovny a jejího fraucimoru, zatímco císař pobýval na Karlštejně, jak se praví ve veselohře Noc na Karlštejně? Této myšlenky se budeme asi muset vzdát, protože faktem zůstává, že na Karlštejn ženy směly. Nařízení se týkalo pouze Velké věže vzhledem k jejímu posvátnému významu. V jejích prostorách nesměl nikdo spát či léhat se ženou, i když to byla jeho manželka. Pokud se z Řevnic vydáte na Karlík, počítejte, že je to cca 5km dlouhá trasa, která vede přes Dobřichovice (až projdete vesnicí tak půjdete po žluté značce).
A když už budete v Dobřichovicích, navštivte také tamější zámek. Je to trojkřídlá budova s hranolovitou věží, veřejnosti bohužel nepřístupná. Zato se můžete před výstupem na Karlík posilnit v restauraci Zámecký had.

Připravila Pavla Stodolová, zdroj: www.hrady.cz