Navštívenky host? letošní ?evnické Porty byly p?ipraveny a otázky jim byly odeslány. N?kdo na otázky odpov?d?l, n?kdo ne. Všechny navštívenky si m?žete p?e?íst v rubrice Hosté Porty. Dotazy interpret?m, kte?í nám neodepsali, se pokusíme položit znovu osobn? na Port?.