Plze?ská bluegrassová skupina Cop vznikla v roce 1978 a hned od po?átku své existence slavila ?etné úsp?chy. V roce 1980 vyhrála v té dob? nejprestižn?jší cenu Porta a v roce 1981 a 87 si úsp?ch zopakovala. Zakladatelem a dnešním frontmanem skupiny je Míša Leicht. Na kont? mají 8 alb, z toho nejnov?jší je CD Jedním tahem. Mezi nejznám?jší písn? pat?í: Pár minut, Hej Joe, Tenesee waltz ?i Bílým koním. Skupina COP se díky svojí poularit? stala pravidelným hostem všech významných hudebních p?ehlídek v naší republice. COP je velmi populární i v zahrani?í, o ?emž sv?d?í pravidelné návšt?vy Velké Británie, Slovenska, i dalších zemí zbytku sv?ta. V roce 2002 COP získal „And?la“ trofej ?eské hudební akademie (obdoba Grammy) za oblast Folk & Country. Více na: www.copmusic.cz/

Když jsem viděl kapelu Cop poprvé, Míša Leicht přetrhl při vystoupení dvě struny. Míšo, kolik za rok přetrhněš strun? Dá se to odhadnout?
Tohle spočítat mě nikdy nenapadlo…Teď už tolik netrhám, ale tenkrát byl výpočet 1 struna/1 koncert x 80 až 100. No, teď by to ještě chtělo celý navážit a to by bylo zajímavý.

Kapela Cop je držitelem několika Port. Jak vzpomínáš na dobu, kdy jste na Portě soutěžili a přebírali trofeje?
V té době nebyla jiná příležitost ke hraní, tak jsme si Porty opravdu dost užívali. Ty výhry pak byly příjemnou satisfakcí za všechny zákazy, vyhazovy a útrapy u přehrávkových komisí.

Je pro Tebe Porta, co by trofej, z odstupem času důležitá?
Všechny trofeje jsou pro mě veledůležité.

Bluegrass je, technikou hry na nástroje, hudba, která vyžaduje, aby muzikanti na nástroj cvičili. To si myslím já. Je to pravda? A jak je to s cvičením na nástroje v kapele Cop?
Byly doby, kdy se hodně cvičilo…Teď se zase hodně hraje, takže z cviku vlastně nevycházíme.

Kde všude v cizině jste hráli s kapelou Cop? Kde byste si ještě rádi zahráli?
Po celé Evropě a dokonce v Rusku. Už nás asi nebaví moc cestovat, tak nejraději hrajeme doma.

Máš nějaký svůj hudební vzor? Kdo Tě ovlivnil ve tvojí hře a ve tvém hudebním myšlení?
Konkrétní vzor nemám, ale sleduji spoustu žánrů a stylů. Nejvíc mě ale asi ovlivnil hard rock.

Myslíš si, že má v současné době Porta svůj význam? Pokud ano, jakým směrem by se měla do budoucna ubírat?
Porta jako každá soutěž má obrovský význam pro hlavně začínající muzikanty. Naučí je hodně.

Velice děkuji za rozhovor.

Připravil Honza Komín
Foto: www.bgcz.net/view.php?cisloclanku=2006030801