Záv?r ?evnického kulturního léta je naplánován na 30. srpna. P?ed ?evnickým Záme?kem se uskute?ní od 14:00 další ro?ník multižánrového festivalu CESTY, propojený s aktivitami ?evnického stacioná?e, detašovaného pracovišt? D?tského diagnostického ústavu CESTY. Festival nabídne divák?m pestrou škálu žánr?, p?edevším pop, rock ?i folk, a bohatý doprovodný program a jeho patronem je pražský primátor Pave Bém. Celý projekt ?evnického kulturního léta je po?ádán pod osobní záštitou starosty m?sta ?evnice Miroslava Cvancigera.