?evnické kulturní léto 2008, jehož sou?ástí je i letošní Porta, odstartuje 14. ?ervna v ?evnickém Lesním divadle již ?tvrtým ro?níkem open-air hudebního festivalu Rockový slunovrat, zam??eného p?edevším na žánry rock, blues a ska. Letos se divák?m p?edstaví kapely Bílá nemoc, Cocotte Minute, Krucipüsk, Murphy Band, Horkýže Slíže, ?i Sto zví?at. Festival za?íná v 15 hodin. Následující týdny se též ponesou v hudebním duchu. 20. ?ervna vystoupí v sále ?evnického Záme?ku legendární kytarista Peppino D’Agostino. Tento kytarový virtuos, ocen?ný v roce 2006 americkým ?asopisem Guitar Player jakožto nejlepší kytarista USA, p?edstaví divák?m již pot?etí své um?ní inspirované p?edevším italským popem, nahrávkami flamengového mistra Paco de Lucíi a alby Leo Kottkeho ?i Carlose Santany (více na http://www.rockovrat.cz/).