št?pán rakV tomto vydání po?adu Folk a kolem, jako d?kaz toho, že folková muzika má rozptyl opravdu tém?? bezb?ehý, jsme pozvali um?lce, o n?mž ve?ejnost ?asto ani netuší, že jeho za?átky jsou spjaty s mnoha písn?mi Jaroslava Hutky a s legendárním písni?ká?ským sdružením Šafrán. 

Tím hostem je náš historicky první profesor kytary a hudební skladatel známý téměř po celém světě - Štěpán Rak. Jako hosta si k sobě přizval svého syna Matěje.

Vysílání: 08.6., 23.20 hod., ČT2
Opakování: 12.6., ČT2., 13.6., ČT2