Festivaly a koncerty

A?koliv oficiální plakáty na dubnový benefi?ní koncert k poct? Jan? a Pavla Malhockých se objevují ve výlepu teprve od konce b?ezna, prodej vstupenek na tuto akci je již skoro m?síc v plném proudu. P?ed velikono?ními svátky bylo prodáno již okolo ?ty? stovek lístk? v obou p?edprodejích - v Jiho?eském divadle a v DK Metropol dohromady.

Festivaly a koncerty

Jako místo pro jednu z jarních prezentací svého nového alba zvolil zpěvák Pavel Bobek i obec Zátší u Veselí nad Lužnicí. Koncert, který nese stejný název jako jeho nová deska - Víc nehledám, se uskuteční v sále místní restaurace v tento pátek. Bobka bude doprovázet Pavlína Jíšová se svou skupinou ...a přátelé.Festivaly a koncerty

Pravidelné setkávání písničkářů Open Mic bylo založeno v zimě 2007 písničkáři Michalem Bystrovem a Janem Řepkou s jediným cílem: bez ohledu na žánr a zkušenosti povzbudit setkání těch, kteří písně dělají, a těch, kteří je poslouchají. Kdo hraje, přijde. Kdo hledá, najde. Žádné škatulky, žádná soutěž.