Festivaly a koncerty
Pokud budete tento čtvrtek 22. 4. v Brně a okolí, nezapomeňte večer přijít do klubu Bigbít (Slovákova 10), kde vám zahrají Nevermore&Kosmonaut , Hudbanda, Jan Řepka (Nestíháme) a Jitka Žuzu Glosová. Začínáme v 19.00h.!!!

Festivaly a koncerty
Vážení kolegové, rád bych Vás pozval na zahajující koncert velkého turné k šedesatinám Luboše Pospíšila, který se uskuteční v pondělí 26.4., kde jinde než v obnovené Malostranské besedě. Luboš se po letech vrací na "místo činu" a dobře dělá - koncert je k dnešnímu datu vyprodaný, několik míst pro novináře ale ještě vybojuju.

Festivaly a koncerty
M?li jsme tu ?est nazkoušet v domov? senior? Háje s místními skv?lými seniory p?estavení divadelního kusu Texas - Háje 49 min. Dovolujeme si Vás pozvat na tuto teatráln? ojedin?lou produkci, premiéra je 28.dubna od 18 hodin v pražském divadle La Fabrika.
Vstupenky lze objednat p?ímo v DS Háje na telefoním ?ísle 271198432. Zveme vás všechny na p?edstavení - vemte své kamarády, p?íbuzné a alou do divadla! Já - Dana - jsem to sepsala a zrežírovala a Franta k tomu ud?lal muziku s písni?kama, které máte rádi!
Vaši Dana Vacková a František Hacker

Festivaly a koncerty

Kolem Josefa Boba Zelenky a jeho basové kytary vznikla skupina, která se jmenuje Bob a Bobci, tři zpěvačky jsou zároveň učitelkami dětí v Oseku u Duchcova, basák Anťa má nedávno nový kontrabas, či spíše takovou krásnou nalakovanou laťku, potaženou strunami, kytarista, mandolinista a banjista Honza Vyskočil dostal právě teď novou kytaru a kapelník Renda Ježek Kříž, který píše Bobkům většinu repertoáru, bydlí v Křižanově v bývalé vechtrovně a raduje se jak z úspěchů Bobků, protože vyhrávají kam přijdou, tak ze dvou Věrušek, malé a velké, které s ním sdílejí pozoruhodné, ale velice milé místo.

Festivaly a koncerty

První ro?ník Podlužanského festivalu dopadl p?kn?.Za?alo se v pátek 16. dubna hraním na sále. Asi 8O kamarád? hrálo a zpívalo do ?ty? do rána.V sobotu za?al festival vzty?ením osadní vlajky a zvuky stejnojmenné trampské hymny.Jako první hrála T.O.?eka a pak už to jelo celý den až hluboko do ve?era. Nakonec jsem coby po?adatel zahrál i já, samoz?ejm? mimo sout?ž, a mezitím se s?ítaly hlasovací lístky.

Festivaly a koncerty

Pavel Malhocký byl významnou osobností jihočeského hudebního života. S bratrem Mikulášem byli v sedmdesátých letech osou skvělé českokrumlovské folkové skupiny Létavice. V roce 1982 se stali jedněmi z prvních Divných ptáků - to bylo skoro podzemní setkávání významných českých muzikantů. Velmi kvalitní byla i jeho práce pro divadlo. Pavel byl kamarád a jeho zbytečná smrt nás silně zasáhla. Proto věnujeme českobudějovické benefici zvláštní prostor. Pavel Malhocký i jeho bratr Miky patřili k Portě a dnes do Portýra patří alespoň vzpomínka na ně. (Poznámka redakce)