Festivaly a koncerty
Nedej se opít vzduchem léta / nedej se opít vzduchem léta,
když s větrem vůni roznáší / když s větrem vůni roznáší,
obláček v oblak slunce vplétá / obláček v oblak slunce vplétá,
zprávu nám listí přináší / zprávu nám listí přináší.

Festivaly a koncerty

Internetový magazín FOLKtime a St?edisko ekologické výchovy hlavního m?sta Prahy Toulc?v dv?r si vás dovolují pozvat na 14. ro?ník výše jmenovaného hudebního festivalu, který prob?hne 4. zá?í 2010 od 13 hodin v SEV Toulc?v dv?r v Praze 10