Festivaly a koncerty

A?koliv oficiální plakáty na dubnový benefi?ní koncert k poct? Jan? a Pavla Malhockých se objevují ve výlepu teprve od konce b?ezna, prodej vstupenek na tuto akci je již skoro m?síc v plném proudu. P?ed velikono?ními svátky bylo prodáno již okolo ?ty? stovek lístk? v obou p?edprodejích - v Jiho?eském divadle a v DK Metropol dohromady.

Festivaly a koncerty

Jako místo pro jednu z jarních prezentací svého nového alba zvolil zpěvák Pavel Bobek i obec Zátší u Veselí nad Lužnicí. Koncert, který nese stejný název jako jeho nová deska - Víc nehledám, se uskuteční v sále místní restaurace v tento pátek. Bobka bude doprovázet Pavlína Jíšová se svou skupinou ...a přátelé.Festivaly a koncerty

Pravidelné setkávání písničkářů Open Mic bylo založeno v zimě 2007 písničkáři Michalem Bystrovem a Janem Řepkou s jediným cílem: bez ohledu na žánr a zkušenosti povzbudit setkání těch, kteří písně dělají, a těch, kteří je poslouchají. Kdo hraje, přijde. Kdo hledá, najde. Žádné škatulky, žádná soutěž.


Festivaly a koncerty

Tramp club Praha uspořádal na Barče (KD Barikádníků na Praze 10) XXVI. Memoriál Jendy Kordy, významného písničkáře a autora trampské hymny. Je přímo cítit, že Tramp club Praha má ve svém podtitulu napsáno Volné sdružení přátel romantiky. Přesně takové hosty si přípravný štáb na pořádání této akce pozval. Začalo se tradičně Vlajkou - jsme mezi trampy ­- navíc na memoriálu Jendy Kordy. Zpívají všichni zúčastnění. Na jevišti i hledišti.