Radia

Jaroslav Olin NejezchlebaRadio Proglas má vlastní hudební deník Jak se vám líbí a jaké po?ady vás ?ekají v kv?tnu 2011? Jednotlivá vydání trvají 45 minut a za?ínají v 19.15 (od pond?lí do pátku), resp. v 15 hodin (v sobotu): 

Radia

Radio Proglas...aneb jak to slyší Vojta Ki?ák Tomáško

Milí p?átelé Hitparády rádia Proglas,
opravdu nehodlám podrobn? rozebírat každou píse? a to platí i do budoucna. Každý máme jiný vkus, každý fandíme n??emu jinému a tak nemám ani právo n?jak ovliv?ovat a natož kritizovat. Pokud budu ob?as požádán o n?jaký názor, vyberu namátkou t?i skladby a n?co o nich napíšu. Ale opravdu nejsem soudce, ani kritik. Jde ?ist? jen a jen o m?j osobní pohled. Nerad bych n?komu ublížil, nerad bych n?koho urazil. Nemám patent na rozum.