Dne 21. ledna 2016 byl zvolen nový generální ředitel Českého rozhlasu. Vítězem výběrového řízení se stal dlouholetý pracovník ČRO Mgr. René Zavoral, který do současné chvíle pracoval jako náměstek generálního ředitele pro program a vysílání.

Rada Českého rozhlasu vybírala z 31 uchazečů podle kandidátských projektů.

Do pomyslného finále postoupilo pět kandidátů, kteří představili na veřejném zasedání rady ČRO své projekty. Během limitovaných 15 minut předvedli svou vizi o budoucnosti Českého rozhlasu a dalších 15 min byli zpovídáni členy rady ČRO. Možná i vzhledem k tomuto limitu se ani jeden z adeptů na ředitele nedotkl nějak výrazněji kulturní náplně a hudebního vyzařování veřejnoprávního média. Většina uchazečů hovořila o financích, řízení, evropských trendech a technologiích. V prvním kole hlasování získal Mgr. Zavoral pět hlasů a Ing. Tomáš Skřivánek dva hlasy. Dle hlasovacího řádu se tedy tajné hlasování opakovalo a v něm již zvítězil Mgr. Zavoral v poměru 7:2. 

Pozitivním se zdá znalost poměrů v chodu kolosu, kterým ČRO je a dle projektu příklon nového ředitele k posílení samostatnosti regionálních stanic ČRO. Nastolený trend centralizace se již začal neblaze projevovat v tvorbě krajských rádií, tak doufejme, že se s novým ředitelem situace změní.

Budeme doufat, že v nové éře Českého rozhlasu se nebude soutěžit s komerčními rádii, ale ČRO bude plnit kulturní, vzdělávací a samozřejmě informačně-zpravodajskou funkci a bude podporovat českou kulturu. Novému panu generálnímu řediteli přejeme mnoho sil a šťastnou ruku při výběru spolupracovníků a samozřejmě doufáme, že ve svém šestiletém období bude vytvářet v ČRO prostor pro výraznou podporu české hudby a i nadále pak bude ČRO významným partnerem Porty.