Sázení strom?Akce „Zasa? strom, a? máš kyslík na zpívání“ 2011, se odehrála bez fanfár a bez p?est?ihávání slavnostních pásek. Ale bylo to v rámci Porty v ?evnicích již po ?tvrté a zase ve jménu strom? a dobrovolnosti...
Tentokrát se jednalo p?edevším o buky, pro které pan lesník Honza Lojda p?ipravil p?knou mýtinku, a samoz?ejm? ty správné buky pro lesní oblast 7.  Tentokrát jsme ale ješt? k buk?m dostali dar od  pana Ing. Romana Machá?ka, vedoucího odd?lení zem?d?lství a lesnictví krajského ú?adu St?edo?eského kraje.  A to obnášelo na 300 borovic lesních, n?jaké ty mod?íny a smr?ky. Prost? stromková hitparáda.


K tomu se přidali brigádníci z různých koutů republiky, děti ze škol v Řevnicích a samozřejmě tradičně lidi z Porty.
Takže poděkování patří všem dětem, všem kdo se stromky pomáhali, taky Barborce Tesařové, za obětavou organizaci a taky buřtíkům, které nám všem velice chutnaly. A jistě i těm, kteří je sehnali a připravili lesní prostřený stůl…K tomuto stolu patřily i čerstvě nařezané smrkové talíře z šedesátiletého stromu, které nám ochotně našmikal hned vedle pracující lesák. Děkujeme...
Takže teď se budeme už jen těšit na nový kyslík z nových zasazených stromečků, které jsme přidali k těm loňským bukům, předloňským borovicím a lípám z r. 2008. To se to bude v Lesním divadle zpívat...:-)
A kdo má zájem, nemusí o sázení jen číst... Zkuste to taky. Stačí třeba jen jeden strom ročně. To je potom klidně 50 stromů za život, krát milion sázejících místo sportky a je to 50 milionů stromů.
A vemte k tomu děti, aby se to naučily taky. A počítejte někdo dál, kolik je to pak kubíků kyslíku a dřeva a hrabanky a dalších hmotně měřitelných výsledků. I když to nejdůležitější pro každého je to, co jsme zažili v lese.  Vůně borovic, relax, ptáci, nebe, bezva nálada, trochu toho pohybu, a pro mnohé i výjimka v ročním životním sedícím programu.
Jestli jste zasadili někdo něco podobného, napište do ePortýru, pošlete fotku, rádi to otiskneme.

Ahoj
JVZ

 

Řádky je třeba vyměřitlesník Honza Lojdavyhloubit, zasadit...Zasaď stromZasaď stromPauza na sváčuSazeniceOpékání buřtů