Festival Porta vrcholí každý rok v Lesním divadle v Řevnicích. Na jaře se konají oblastní kola, letos už 57. ročníku Porty. Bylo jich 14, rozprostřená po celé ploše republiky. To je již dlouhá léta model festivalu, který se nemění, protože se osvědčil. Ale je v tom jedno ALE!

Zájemců o soutěž Porty je v poslední době, vyjma covidových let, plus mínus stejně, přes 220 v celém Česku. Mohli bychom přivítat na scénách i více muzikantů, jenže kapacita kol je většinou na horní hranici. Vícestupňové kolo je jen v Praze, ostatní se tomu brání. Časoprostor jednoho soutěžního koncertu je omezený, přes 20 vystoupení už do něj nenacpeš. A pak, až v první řadě, více soutěžních dnů více stojí. Že současná ekonomická situace společnosti se logicky promítá i do Porty, je nasnadě. Netřeba být pesimisty, abychom si uměli představit, že může být hůře. Hlasy některých krajánků (jak se říká oblastním pořadatelům) tomu bohužel nasvědčují.

Hledat zdroje je a bude domácím úkolem před startem Porty 2024!

Lochness