Letošní národní Porta vlastně začala již loni v září, kdy jednala Rada festivalu Porta. Kvůli předpokládaným komplikacím s pandemií Covid19 bylo rozhodnulo, že jako jistá varianta soutěže zůstane loňský formát ePorty, tedy soutěž videonahrávek zaslaných skladeb přihlášených soutěžících.

Tentokrát však nikoliv na jediné celostátní úložiště, ale na úložiště každého ze 14 oblastních kol. Doufali jsme, že se pandemie zklidní a budou umožněny živé koncerty. V tom případě se pak každý z oblastních pořadatelů mohl rozhodnout, zda uspořádá ePortu, či živé kolo. Za tím účelem jsme posunuli termín možného živého českého finále v Řevnicích na 16. – 18. 7. 2021 a pak rovněž všechna oblastní kola na květen až červen.

Zda se to vyplatí bylo otázkou. Soutěžící čekali, jak se situace vyvine a přihlášek příliš nepřibývalo. Situace se změnila po jednání s ministrem kultury, kdy poté v druhé polovině května pan ministr významně rozvolnil opatření pro konání živých koncertů. Kola, která již měla termín „prošlý“ se již nevzpamatovala nebo to rovnou vzdala (Východočeské, Vysočina, Moravsko-slezské), některá se sloučila (Pražské – Polabské, Jihočeské – Západočeské, a Jihomoravské – Chřibskokarpatské). Další se rozhodla pro ePortu (Podbrdské, Svitavy, Krušnohorské a sloučené kolo JČ-ZČ). Tři kola se konaly živě: Severočeské, sloučená jihomoravská kola a Pražské. Zde již zájem soutěžících výrazně narostl.

Finále v Řevnicích se tak skládalo z vítězů kol bez ohledu na to, zda byla formou ePorty či živě. Totéž platí i pro postupující z druhých míst do tzv. semifinále.

Zvolený hybrid letošního ročníku se tedy ukázal jako šťastná volba, především z důvodu udržet Portu ve vědomí kulturní obce a muzikantů! Řevnice byly, a jaké!!! Zároveň však v této souvislosti třeba podotknout, že ne všichni pořadatelé sdíleli tuto urputnou snahu a boj o přežití festivalu. Jmenovat netřeba, z textu to vyplývá. Proto trošku biji na poplach a rád bych našel v nové pomocníky, kteří by v budoucnu pomáhali s Portou v oblastech.

Petr Lochness Křivohlávek

ředitel soutěže Porty