Vít?z Antonín Jar?šekNehodlám napsat recenzi k filmu, jen se mi jeho název vybavil, p?i p?emítání o „pracovní“ návšt?v? jihomoravského kola Porty v Brn?, kde jsem se v sobotu 17. b?ezna objevil v roli delegáta Organiza?ního štábu festivalu.

Léta už jsem tam nebyl a proto jsem se těšil a vzpomínal na roky, kdy se v Brně pralo o postup 40, 50 i více soutěžících. Letos se na webu objevilo pouhých 10 přihlášek. Boďák v sále Kinokavárny v Černých Polích počet oříznul na 8. Co se děje, říkám si, sedíc v poloprázdném sále? V čem je chyba? V propagaci? Pravda, plakáty jsem nikde nezahlédl, ba ani na samotné budově Kinokavárny. No snad propagovali v médiích, utěšuji se.

Ani na scéně však není jakýkoliv banner nebo prostý papír s nápisem Porta, natož výzdoba. Před holou oponou promítacího plátna se nakonec vystřídaly pouhé 3 skupiny a 4 sólisté. Podle postupového klíče tedy odsud postupuje jen vítěz a „jen“ do řevnického semifinále! Bělovlasý moderátor chraptí a (snad právě proto) je velmi stručný nebo spíše neobdařený informacemi o festivalu, které by si prořídlí diváci určitě zasloužili.

Sečteno: Porta v Brně byla za dvě hoďky odbyta a jedním dechem přidám, že i odbytá! Porota měla hotovo za pár minut a následovalo vyhlášení: Třetí byl…, druhý…, zvítězil…Ahoj. Ani pár vteřin slávy si ocenění na scéně neužili, nepozvali je tam, natož aby jim někdo potřásl pravicí, předal nějakou cenu či pouhý diplom. Nic! Jen výkřik do hlediště.

Postoupivší do Řevnic a Ústí se začali shánět po informacích, co bude dál. Rád jsem zastoupil pořadatele a vše jim vysvětlil. Jenže tohle a ještě daleko více by měl šéf kola udělat! Ale žádný majlík s jakoukoli informací prý do schránek přihlášených nepřilétl! V Brně zkrátka dochází Portě setrvačník. Podávám si inzerát: Hledám zapálené brněnské porťáky, kteří ten setrvačník zase roztočí!.

Petr Lochness Křivohlávek, ředitel soutěže Porty