Text písně, Porta Plzeň, 1982


Dřevěný práh u našich dveří
tak nízký nizoučký je
a přec jej milý nepřekročí
a přec k nám milý nezajde                                                

Zelený jetelík za naší zahradou
tak měkký měkoučký je
když mě můj milý slibuje lásku
když mě můj milý miluje

refrén:
Jen v hudební podobě. 
Slabiky – laj laj laj – kopírují melodii.

Skleněné okénko od naší světnice
malounko málo zavřené je
přec u mne milý nezaťuká
a přec jej milý neotevře

Kamenná lavička pod našim oknem
tak chladná chladivá je
dnes na ni milý nesedává
dnes už tu víno nepije

refrén:
Jen v hudební podobě.
Slabiky -  laj laj laj - kopírují melodii.

Červená branka od naší zahrady
tak tichá tichounká je
kdysi k nám milý často chodíval
kdysi k nám chodil každý den

Dnes leží v zahradě pod bílým kamenem
dnes leží v zahradě sám
Sám v cizí zemi
voják bezejmenný.
nikdy se nevrátí k nám

refrén: jen v hudební podobě.
Slabiky – laj laj laj – kopírují melodii.

Dřevěný práh u našich dveří
tak nízký nizoučký je
a přec jej milý nepřekročí
a přec k nám milý nezajde