Svaz autorů a interpretůje profesní organizace, která zastupuje autory a inteprety na institucionální úrovni. SAI podporuje mnoho hudebních projektů a je již několik let významným partnerem Českého národního finále Porty. V roce 2010 oslavil jednadvacetileté výročí činnosti a podpořil jak folkové tak jazzové, alternativní, nebo rockové hudební projekty.

Profesní organizace SAI, je jedním ze šesti profesních svazů, které zastupují umělce ve výboru společnosti Intergram. Několik let velmi aktivně spolupracuje s organizacemi sdruženými v SVU, RUO, a s Nadací Život umělce, kde má v současné době své zástupce ve správní i dozorčí radě. SAI se stal v průběhu 20ti let organizací, která pravidelně podporuje různé hudební akce, jako jsou festivaly, semináře o hudbě, rozhlasové i televizní pořady, podporuje vydavatelskou činnost, která monitoruje dění na naší hudební scéně, koncertní činnost ve školách atd. SAI se zaměřuje na akce, které jsou ověřené, fungující, pro hudebníky prospěšné, a které tak pomáhají v koncertní činnosti českým muzikantům a autorům. Kytara napříč žánry, Mezinárodní jazzové dny Dubá, Pocta Karlu Krautgartnerovi v Mikulově, Malá alternativa Roztocký podzim, Sjezd swingařů, projekt Hudba dětem - rozsáhlý projekt Vyšehraní a z folkové a country oblasti spolupracuje SAI již desátým rokem s festivalem Folkový Kvítek a několik let je partnerem festivalu Porta. Sai je financován z hudebních aktivit a členských příspěvků hudebníků, kteří si tímto způsobem podporují svoji profesní organizaci, bez níž by přišli o mnoho výhod, které se právě dojednávají při uzavírání kolektivních smluv, na Ministerstvu kultury, Intergramu, atd. SAI je pro muzikanty to samé co pro jiné profese jejich cech, nebo jejich profesní svaz. SAI není OSA a není ani odborovou organizací… V každém případě SAI v roce 2010 podpořil folk a country oblast nejvíc v poměru k ostatním žánrům. Pro rok 2011 připravuje také vlastní zajímavé projekty i osobní výhody pro své členy. www.sai.cz