bBudoucnost není jen pohled do k?iš?álové koule, ?i šustící karty v rukou v?dmy. Je to n?co, co bychom asi všichni cht?li znát, ale bojíme se nahlédnout. V?tšinou necháváme život plynout v domn?ní, že vše jde tak, jak to máme kdesi p?edepsáno a pokud se k našemu sluchu donese informace typu – silou myšlenky lze b?h osudu ovlivnit – díváme se na ni skepticky. Ale ne všichni…

Já třeba věřím, že jsem vysíláním přání a proseb, objímajíce statné stromy v Kunratickém lese, dopomohla k tomu, že se loňského roku Tony Linhart probral z komatu. Prý dokonce slyšel hlasy, třeba zrovna ten můj, kdo ví… Naštěstí si nepamatoval, co jsem volala!
Budoucnost Vám také za pár pěkných peněz předpoví televizní věštci, v kdejakém plátku si přečtete, co Vás čeká zítra, za týden, aniž by se Vás někdo ptal, kdy jste se narodili. Čtu to jako dobré vtipy, protože, co si budeme povídat, takové zaručené informace bychom si mohli sypat z rukávu sami. A zadarmo...
I přesto občas se zájmem sleduji, kolik zoufalých lidí do televizní věštírny telefonuje a v bezmezné víře vyhodí za povšechné informace nemalý obnos.
Budoucnost jistě zajímá každého z nás. Aktuální téma – co nás čeká po nadcházejících volbách, jaké bude na Portě v Řevnicích počasí, která kapela uspěje, či ohromí a tak dále.

Takže dívejme se do budoucnosti svýma očima, svými přáními, vložme do ní svou energii a hlavně věřme!
Krásné dny budoucí přeji
Vaše Marc