Národní klenoty Telč - jezerní růžeMiroslav Táborský představuje historii a jedinečné příběhy památek UNESCO na českém území (2011). Připravili O. Stluka a O. Kallus

Po velkém požáru koncem 14. století bylo město znovu postaveno. Jsou zde zachovány pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami. Náměstí Zachariáše z Hradce je lemováno souborem gotických a renesančních měšťanských domů s podloubími. Domy mají renesanční, barokní a klasicistní štíty.

V Telči najdete na místě původně gotického hradu renesanční zámek z konce 15. století s rozlehlou renesanční zahradou a anglickým parkem. Další významné památky jsou například areál bývalé jezuitské koleje s kostelem Jména Ježíšova, pozdně gotický kostel sv. Ducha, farní kostel sv. Jakuba ze 14. století, přestavěného v 15. a 19. století, mariánský sloup a dvě barokní kašny na náměstí.

Vysílání: 26.2., 21.30 hod., ČT2
Opakování: 27.2., ČT2., 27.2., ČT2., 02.3., ČT2

Zdroj, foto: Česká televize