Na cestě po BeskydechS Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za nevidomou sochařkou, legendou o štramberských uších a těžkými začátky paraglidistů (2012). Připravil J. Jindra

Pohoří Beskyd je jedním z nejlépe zachovalých přírodních celků na našem území. Po letech se tam znovu usídlili i velcí predátoři - vlk, rys a medvěd. Mohutný masiv moravskoslezských Beskyd je významným rozvodím. Voda z řeky Bečvy končí svou pouť v Černém moři a řeka Ostravice je jedním z přítoků Odry, která se zase vlévá do Baltu. Pravou divočinu však naleznete spíše na březích menších toků, třeba ve skalách malenovického kotle, kde říčka Satina vyhloubila tajemnou soutěsku.

Beskydy jsou domovem svérázných Valachů, jejichž původ byl ještě donedávna zdrojem badatelských rozepří. Jedni zdůrazňovali existenci rumunského knížectví Valachie, druzí považovali jazykové a kulturní zvláštnosti Valachů za slovanské archaismy. Nakonec se však obě strany shodly na tom, že pojmenování "Valaši" se v dávných časech užívalo pro pastevce prakticky v celých Karpatech.

Vysílání: 22.8., 17.15 hod., ČT1

Zdroj, foto: Česká televize