Jaroslav Sv?cenýJaromír Hanzlík si pozval Jaroslav Sv?ceného a tak houslový virtuóz p?isp?l do po?adu Úsm?vy nevšedním exkurzem do sv?ta hudby, ale p?edevším se p?edstavil jako interpret, který bez p?edsudk? spolupracuje s muzikanty všech žánr? a hudebních sm?r?.

Svěceného humor a smysl pro recesi jej přivedl i jako herce do pořadů, kde bychom ho těžko očekávali (O poklad Anežky České, silvestrovská Pošta pro tebe).

Vysílání: 21.4., 16.05 hod., ČT1
Opakování: 26.4., ČT

Zdroj: Česká televize