Internetový magazín FOLKtime a St?edisko ekologické výchovy hlavního m?sta Prahy Toulc?v dv?r si vás dovolují pozvat na 14. ro?ník výše jmenovaného hudebního festivalu, který prob?hne 4. zá?í 2010 od 13 hodin v SEV Toulc?v dv?r v Praze 10

Letošní program festivalu:

Luboš Pospíšil a 5P

Pavlína Jíšová a přátelé

Strašlivá Podívaná

Načas

Hromosvod

Çava

Jarabáci

Jarda Matěj Matějů

Beňa a Ptaszek

Kámen úrazu

Jana Věnečková

+

vítězové nebo finalisté festivalů Porta, Zahrada, Okolo Třeboně, Folkového Kvítku, Notování

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Pro aktuální informace sledujte FOLKtime.cz a FOLKomin.cz.

VSTUPNÉ
Obyčejné vstupné na celý den: 150,- Kč,
Děti, invalidé, důchodci: 1,- Kč


DOPRAVA
Toulcův dvůr naleznete na adrese Kubátova 1/32 Praha 10. Dostanete se tam ze stanice metra Skalka (trasa A) nebo Opatov (trasa C) autobusem č. 177 na zastávku Toulcův dvůr (dříve Chudenická!), kde vystoupíte u jeho branky. Tramvají č. 22, 26 na zastávku Na Groši, na křižovatce, na které vystoupíte, odbočíte doprava směrem z centra, po 50 m zahnete do uličky napravo, přejdete lávku přes Botič, kolem základní školy a za ní půjdete doprava, do kopce po schodech.
Pokud zamíříte na Toulcův dvůr autem, doporučujeme vám zaparkovat na velkém parkovišti u blízkého supermarketu Plus. Předejdete tak možným komplikacím, při parkování kolem Toulcova dvora by mohlo dojít k blokování příjezdu kapel.


DALŠÍ INFORMACE
Koncert začíná 4. září v 13 hodin a pravděpodobný konec bude ve 21 hodin. Po hlavním koncertu je plánován sejšn, hudební nástroje s sebou. Pejskům není vstup povolen. Občerstvení je zajištěno v místě. Pro návštěvníky festivalu je po domluvě s pořadateli (viz kontakty) možno zajistit ubytování na Toulcově dvoře.

Zdroj: http://www.folkomin.cz/