A?koliv oficiální plakáty na dubnový benefi?ní koncert k poct? Jan? a Pavla Malhockých se objevují ve výlepu teprve od konce b?ezna, prodej vstupenek na tuto akci je již skoro m?síc v plném proudu. P?ed velikono?ními svátky bylo prodáno již okolo ?ty? stovek lístk? v obou p?edprodejích - v Jiho?eském divadle a v DK Metropol dohromady.

„Lidé se o chystaném koncertu, který se uskuteční v neděli 18.dubna ve společenském sále Metropolu, dozvěděli z tisku, rádia a později z vydaných letáčků, ale hodně také díky ústně předávaným informacím a internetu. A zájem veřejnosti potvrzuje nejen počet zatím prodaných vstupenek, ale i četné dotazy týkající se programu a dokonce i nabídky dalších účinkujících," komentuje situaci Jana Švarcová z programového oddělení pořadatelského DK Metropol.

Kromě kolegů Pavla Malhockého z Jihočeského divadla vystoupí v nedělním pořadu také kytarový virtuos Štěpán Rak, čekobudějovičtí Nezmaři, hudební pedagog a kytarista Pavel Steffal, dále Pavel Žalman Lohonka a hosté, šumavský písničkář Milan Chiclets Soukup, Pavel Anděl Pokorný s vokálním triem, Petr Mrkáček s dcerou a skupina Blanice.

Na studijní konto osiřelým dcerám Jany a Pavla Malhockého bude předán nejen výtěžek z benefice, ale i obsah sbírky připravované v rámci koncertu. Číslo konta sester Malhockých je pak mimo jiné uváděno i na plakátech a letáčcích.