Pravidelné setkávání písničkářů Open Mic bylo založeno v zimě 2007 písničkáři Michalem Bystrovem a Janem Řepkou s jediným cílem: bez ohledu na žánr a zkušenosti povzbudit setkání těch, kteří písně dělají, a těch, kteří je poslouchají. Kdo hraje, přijde. Kdo hledá, najde. Žádné škatulky, žádná soutěž.


Open Mic zůstává po celou letošní sezónu v příjemné Kavárně Potrvá v pražských Dejvicích vždy první středu v měsíci. Začátek v 19 hod., vstup volný. Do letních prázdnin by měla jako host vystoupit kanadská písničkářka Ora Cogan (5.5.) a Pepa Nos (2. 6.).

Během dvaatřiceti uplynulých večerů se před mikrofonem vystřídalo více než 130 různých písničkářů a básníků, včetně takových jmen jako jsou Vladimír Merta, Miroslav Kovářík, Ivan Hlas nebo Jiří Smrž. Vedle nich ovšem hráli (a kdykoli si mohou zahrát) jejich více či méně nadějní nástupci: mezi jinými Xindl X, Katka Koščová, Longital, Adam Katona nebo Martina Trchová.

Vladimír Merta, který hrál a zpíval jako host v březnu 2009, o Open Micu řekl: „Společenství písničkářů po sobě dědí to nejcennější, co má: totiž vlídné, zkoumavé a sdílející posluchače. Vždycky jsem toužil sednout si někam k baru, odkud můžu sledovat kolegy, případně si i na vypůjčenou kytaru zahrát. Sám nebo s nimi. Ze všech otevřených scén se mi tato jeví nejpůvabnější, věcně pohotová, opravdu otevřeně laskavá. Dokud Potrvá, nenajde se jistě škarohlíd, který by si stěžoval, že nemá kde hrát."

Open Mic Potrvá se koná za podpory hl. m. Prahy, Nadace Život umělce a Svazu autorů a interpretů. Další setkání, jak upozorňuje naše rubrička Nenechte si ujít, bude tuto středu 7. dubna. (red)