Log in

D.N.A. získala v Řevnicích Interpretační Portu 2011

D.N.A.Letošními vít?zi ?eského národního finále v ?evnicích se stala skupina D.N.A. z Brna. Diváckou Portou byla ocen?na jejich instrumentální skladba nabitá energií a optimismem s názvem "Na úsvitu". Do ?evnic postoupili do semifinále. Na semifinálové scén? ze sebe shodili svazující trému, aby v Lesním divadle p?edvedli to nejlepší, co umí, a odnesli si hlavní cenu Porty. Malý rozhovor vznikl den poté, hned ho také p?inášíme ?tená??m Portýra.

 • Autor: Barbora Tesařová
 • Zobrazeno: 1203

V. K. Tomáško: Pro mne je důležité sdělení písní

D.N.A.Portýr oslovil porotce Vojtu Kiďáka Tomáška, aby nám pověděl, na který aspekt dává při hodnocení soutěžících velký důraz.
Kromě instrumentální stránky je pro mě důležitý text písní. Tedy to, co chce autor písní říci.
Pokud má interpret, ať jedinec nebo skupina, skvěle zvládnutou hudbu, kterou okouzlí posluchače, ale po odehrání posledního tónu po písni v hlavách posluchačů nezbyde na přemýšlení nic, je něco špatně.

 • Autor: Barbora Tesařová
 • Zobrazeno: 1165

Písničky, stromy, rýče, kyslík…

Sázení strom?Akce „Zasa? strom, a? máš kyslík na zpívání“ 2011, se odehrála bez fanfár a bez p?est?ihávání slavnostních pásek. Ale bylo to v rámci Porty v ?evnicích již po ?tvrté a zase ve jménu strom? a dobrovolnosti...
Tentokrát se jednalo p?edevším o buky, pro které pan lesník Honza Lojda p?ipravil p?knou mýtinku, a samoz?ejm? ty správné buky pro lesní oblast 7.  Tentokrát jsme ale ješt? k buk?m dostali dar od  pana Ing. Romana Machá?ka, vedoucího odd?lení zem?d?lství a lesnictví krajského ú?adu St?edo?eského kraje.  A to obnášelo na 300 borovic lesních, n?jaké ty mod?íny a smr?ky. Prost? stromková hitparáda.

 • Autor: JVZ
 • Zobrazeno: 881

Jak to vidí porota v Řevnicích

porotaMotto:
Na otázku - Co poradíš mladým muzikantům, než se přihlásí do jakékoli soutěže? - odpovídá Víťa Troníček (Marien): Co poradím? Aby to soutěžení nebrali vážně a aby se na tu soutěž zašli nejprve podívat jako diváci. Mnoho začínajících nemá vůbec ponětí o úrovni, jaké musí interpret dosáhnout, aby uspěl. A následné rozčarování z prvotního neúspěchu už otrávilo mnoho nadšenců, kterým chyběla vytrvalost. A největší soutěží je hraní mimo soutěže.

 • Autor: Vladimír Vlasák
 • Zobrazeno: 1440

Už za chvíli…

PortaLaskavé, leč důrazné připomenutí mých externích povinností Jirkou Vondráčkem, mě posadilo k počítači a já otevřel prázdnou stránku. Ale co psát, o čem? Jsem vygumovaný, zpocený, venku se chystá bouřka, kocour líná a všude jsou zrzavý chlupy, slimáci mi po nocích ožírají všechny tři sazenice okurek a právě mi zrušili jeden koncert. 

 • Zobrazeno: 712

Zasaď v Řevnicích strom, ať máš kyslík na zpívání

Zasaď stromZdravíme všechny s přicházejícím jarem a těšíme se na vás nejen na Portě, ale i na akcích, které budou Portě předcházet a o kterých vás budeme informovat.
Začínáme již začátkem dubna, kdy se bude konat  sázení stromků, v rámci akce
„Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívání“.

 • Autor: Barbora Tesařová
 • Zobrazeno: 684

Na Portě v Řevnicích s kytarou nebo banjem na hudební dílnu i jamsession


Hudební dílny v Lesním divadle v ?evnicích za?nou v sobotu 25. 6. od 11:00 hod.Porta je a z?stane festivalem muziky pro nejširší dav hudebník?. Letos se o postup do národního finále utkalo skoro 200 skupin z ?ad t?ch, kte?í ješt? nepat?í k profesionál?m. Protože je ale u nás muzikant? mnohem v?tší rodina, snažím se s dramaturgií už pár let pohnout sm?rem k t?m, kte?í se t?eba ješt? zdráhají vystoupit na jevišt?. Vždy? i pro nás p?ed 30 lety bylo zážitkem zahrát si mimo scénu s t?mi, které jsme obdivovali. Mimo sout?ž a jevišt?.

 • Autor: Barbora Tesařová
 • Zobrazeno: 842

Světoznámý kytarista Peppino D´Agostino na Portě!

Peppino D´AgostinoUž minulý rok prokázalo portovní publikum v Řevnicích, že ocení i hudbu klasickou, a tak nadšeným potleskem odměnilo kytaristu Štěpána Raka a houslistu Jaroslava Svěceného.
Letos organizátoři řevnické Porty obrátili svou pozornost do zahraničí a připravili divákům obzvlášť vybranou hudební lahůdku – světoznámého kytaristu Peppina D´Agostina.

 • Autor: DB
 • Zobrazeno: 712

Přípravy na řevnické finále Porty

Radíme se...P?ípravy na ?eské národní finále v ?evnicích jsou již v plném proudu. O všech novinkách, které vás letos ?ekají si m?žete p?e?íst  v následujících ?ádcích.

 • Autor: Radka
 • Zobrazeno: 747

Sejdeme se v Řevnicích?

?evnice Na stránkách Porty jste si v posledních dnech mohli koupit permanentní vstupenky na ?NF do ?evnic. Vstupenky za zvýhodn?nou cenu budou k dispozici i dále, i když za jiných podmínek, p?esto stále výhodn?. Mimo p?edprodeje internetového jsou letos p?ipraveny p?edprodeje vstupenek, kde budete moci zakoupit vstupenky ve st?edních, jižních a západních ?echách.

 • Autor: Barbora Tesařová
 • Zobrazeno: 591