Porta 2014

Pořadatelé rozhodli o větší podpoře autorské soutěže. Pro autory vítězných písniček 50 tisíc korun a prostor v rádiích.

Nastávajícím 49. ročníkem  PORTY 2015 se zabývalo prosincové celostátní setkání  pořadatelů festivalu. PORTA proběhne už tradičně nejprve v oblastních kolech  v interpretační a autorské soutěži . Ti nejlepší v interpretační soutěži postoupí na finále české PORTY v Řevnicích, úspěšná autorská díla pak do česko-slovenského finále autorské soutěže na Mezinárodním festivalu PORTA v Ústí nad Labem. Zde proběhne také – tak jako každoročně - mezinárodní interpretační soutěž za účasti vítězů národních soutěží z Česka, Slovenska a Polska.

Zvláštní pozornost věnovali zástupci pořadatelských organizací autorské soutěži.  Shodli se na tom, že je třeba podpořit kvalitu soutěžních skladeb a pomoci především mladým začínajícím autorům.

V nadcházejícím ročníku PORTY proto budou mimo jiné nejlepší skladby také finančně odměněny. Pořadatelé vypisují pro autory  tří vítězných písniček částku 50.000 Kč a to 25 tisíc pro první místo, 15 tisíc  pro druhé a 10 tisíc pro třetí místo. V případě   umístění  více písniček  na vítězných místech ( např. dvě první místa), rozhodne o rozdělení celkové částky 50 tisíc korun  odborná porota  autorské soutěže. Dále pořadatelé zajistí nahrávky vítězných písniček a jejich prezentaci v samostatných pořadech na rádiích Český rozhlas Dvojka, Country rádio a Český rozhlas SEVER.

S ohledem na uváděné změny dochází také k drobným úpravám soutěžního řádu festivalu. Autorská soutěž je otevřená pro všechny autory. Soutěžní řád i další informace na www.táborníci.cz , www.porta-festival.cz a www.portausti-festival.cz. 

Porta 2014

Porta 2014

Porta 2014