Log in

Jo tenkrát…

Všechno m? bolí. Vstávám z postele, protírám o?i a shazuju z polštá?e kocoura. Nevím, co to má za zvyk v noci potichu p?ijít, a nacpat se ke mn?. Takže vy?istit zuby, vyplivnout pár ko?i?ích chlup?, uva?it kafe a zapnout po?íta?. Ze v?erejška mám nedod?lanou písni?ku v notách. Ale stejn? se mi moc nezdá, asi to ješt? budu p?ed?lávat.

 • Zobrazeno: 1420

Piosenki: Pole kypřené

Kolik už jsme vyzkoušeli anotací, abychom se nakonec ustálili na verzi „experimentální folkfolklor“. Za ní ale ještě vlaje stín slov „zemitá“ a „lyrická“. A to už jsme u merita zakopaného jádra pudla. Pokud bych měl totiž říci, co jsou Piosenki dnes, pak je přirovnám k dobře nakypřené půdě připravené k rození plodin rozličných a vznosných.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1061

Nevermore & Kosmonaut

Skupina Nevermore je nová formace, které vznikla kolem písničkáře Michala Šimíčka, který vystupuje pod svým internetovým nickem Kosmonaut. Kapelu tvoří basista Štěpán Axl Axman, který také hraje v rockové skupině PopnoisE a zpívá ve známém brněnském revivalu Led Zeppelin - Myst.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1063

Pavel Houfek band

Jsme banda ?ty? muzikant? z Teplic, kte?í si tak trochu vyložili „folk“ jinak, nežli je obecn? chápán. T?žko se asi ubráníme vliv?m, které nás ovliv?ují a nebo konkrétním zkušenostem, které jsme si p?inesli t?eba z našeho p?sobení v Big Bandu Bonit.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1278

Udělej si svůj promočlánek

Porta se blíží a tak je na ?ase, aby ePortýr za?al p?edstavovat semifinalisty a finalisty letošní Porty. Loni jsme s každým postupujícím ud?lali rozhovor, ale protože nám letos p?išlo hloupé dávat kapelám znovu stejné nebo obdobné otázky, rozhodli jsme se propagaci kapel pojmout jinak. Nech? si kapely o sob? napíší co cht?jí, p?edstaví se samy, navnadí poslucha?e.

 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 927

AKU

Kapela AKU a n?co málo o nás…….jsme ?ty?i…. Mirek Sv?dínek…kytara, vokál….Aleš Hrbek….mandolína, zp?v…. Michal Hrbek……kytara, zp?v a Pete Guth……baskytara, vokál. Tak toto je kapela AKU a celý název zní…. Adamovská kulturní úderka……no prost? bomba, název šitý p?ímo na míru k m?ste?ku Adamov v Blanenském okrese.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1105

Tradice u Viktorínů – jak se slaví velikonoce a sází stromky

Vysočina se stala pro Ivo Viktorína druhým domovem. Do jedné z obcí jezdí řadu let sklidnit svoji muzikantskou duši a nechat odpočinout unavené tělo po koncertech se skupinou AG Flek, nebo jako klávesista v doprovodné skupině Pavla Bobka. Zde vznikají melodie ovlivněné krásnou přírodou, poklidným venkovským životem a tradicemi, které přebírá a nebo vymýšlí spolu s okolními chalupáři a starousedlíky.

 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1014

X-tet

Jsme vokální kapela nebo spíše „a capella“ z Jind?ichova Hradce. Za?alo to vlastn? úpln? náhodou. Na podzim 2006 jsme se sešli jako parta nadšenc?, kte?í cht?li zpívat, co je baví. Scházeli jsme se docela pravideln? a p?i adventních trzích na jind?ichohradeckém zámku se nám pak naskytla první p?íležitost ve?ejného vystoupení.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1238

Příbramský huntík 2009 a první postupující na letošní Portě

Poprvé v historii Huntík? jsme se na zimní p?lro?ník uchýlili na Malou scénu Divadla Antonína Dvo?áka P?íbram. A jak se ukázalo, bylo to rozhodnutí š?astné. Rozhodn? jsme si užili asi nejlepšího zvuku, co jsme kdy m?li.
Ú?astník? bylo celkem 99, ovšem mohlo být podstatn? více, pokud bychom p?ijali všechny, kdo se hlásili. I tak program trval sedm a p?l hodiny, takže i pro p?íšt? platí základní kritérium pro ú?ast - tedy ?as p?ihlášení.
 • Autor: Honza Komín
 • Zobrazeno: 1148