Doporučujeme

Pravděpodobné vzdálenostiJako jedna z prvních LP desek v exilovém vydavatelství Šafrán 78 ve švédské Uppsale vyšlo album Jaroslava Hutky Pravděpodobné vzdálenosti, live nahrávka z Baráčnické rychty na pražské Malé Straně (26. dubna 1977), kterou s autorem připravil k vydání zvukař Jindřich Kučera. 

Doporučujeme

Život Boba DylanaUž od po?átku šedesátých let, kdy Bob Dylan ovlivnil pr?b?h folkového revivalu písn?mi jako Blowin’ In The Wind, byl jedním z nejlepších autor? nové éry, um?lcem, jehož skladby zachytily ducha doby a upoutaly p?edstavivost milion? lidí. 

Doporučujeme

Zuzana HomolováNeprávem trochu opomíjené první album Zuzany Homolové a studiové skupiny Dobrá úroda vyšlo v přelomovém roce 1989, a bylo tak odsunuto vydavatelskou explozí z archivů a zakázaných děl. Album Čas odchádza z domu vzniklo ve studiu Vladimíra Merty, jenž spolu s Janem Hrubým výrazně ovlivnil i zvuk nahrávky. 

Doporučujeme

ListíPublikace je v?nována jedné z nejvýznamn?jších osobností ?eské kultury, folkové písni?ká?ce Dagmar Vo?kové. Autorský soubor jejích pís?ových text? je doprovázen básn?mi a kresbami, které vycházejí v?bec poprvé, a p?edstavují tedy i jiné um?lecké aktivity této autorky. 

© 2018 Porta