Log in

Z - Zdraví

altČlověk je zdravý, když jej bolí pokaždé někde jinde. (G.B.Shaw)

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 642

V - Vzdělání

altDoba krá?í vp?ed a sv?t se p?edhání,

už i blbci mají vyšší vzd?lání (Ji?í Žá?ek).

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 666

S - Spěch

SVšeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest (Jan Ámos Komenský).

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 806

U - Učitel

uNaše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele (Sókratés).

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 643

Ř - Řidič

R?idi?em se ?lov?k nerodí, by? mnohý z nás v d?tství trávil hodiny a hodiny na šlapacím autí?ku, ?i jiném samohybu, hlavn? že to m?lo volant.

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 815

T - Tělo

TTak jako naše t?la bez mysli, tak vypadá i spole?nost bez zákon? (Cicero).

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 632

R - Reklama

RReklama je zmrazení lidské inteligence na dostatečně dlouhou dobu, aby se na tom daly vydělat peníze (Leacock Stephen Butler).

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 696

Š - Štamgast

SŠpatný ?ech, který by neznal toto p?ejaté slovo, jehož význam je – stálý, pravidelný host pohostinského za?ízení, který má své stálé místo u stejného stolu. A jak jsem p?ed lety zažila na vlastní k?ži, b?da, když mu ho n?kdo zasedne. Ješt? že jsem ženského pohlaví!

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 736

P - Práce

PPráce mě přímo fascinuje! Celé hodiny se vydržím na ni dívat (Jerome Klapka Jerome).

 • Autor: Marcela Voborská
 • Zobrazeno: 682