Rozhovory

Lubomír Hrdli?kaLubomír Hrdli?ka se narodil 30. ?ervna 1956 v ?eských Bud?jovicích manžel?m Marii a Josefu Hrdli?kovým. St?edoškolsky vzd?lán, hudebník samouk, bydlící a žijící s manželkou Evou v malém m?ste?ku Velešín v Jižních ?echách. Otec dvou d?tí, Šárky a Pavla. Písni?ká?, autor mnoha nezmarských hit?, zp?vák, kytarista, neúnavný zakladatel r?zných muzikantských sdružení, po?adatel, organizátor, porotce, otec zakladatel Nezmar, kamarád. Momentáln? hrající aktivn? a p?edevším s Náhlou zm?nou (www.nahlazmena.cz).

Rozhovory
Svoji kariéru jsi zahájil jako popová hv?zda v polovin? 50. let. Co t? p?im?lo za?ít s country?
„Jako malý chlapec jsem žil v Severní Karolín? a poslouchal jsem z rádia Grand Ole Opry. M?j d?de?ek byl horalem a miloval country music. Když jsem byl malý, sedával jsem na jeho kolenou, hrál si s jeho kapesními hodinkami a spole?n? jsme z rádia poslouchali po?ady z Grand Ole Opry.

Rozhovory

Jsi anoncován, coby jeden z porotců celostátního finále Porty v Řevnicích. Byl jsi už někdy v této funkci?
Podle mě by účast v porotě neměla být funkcí, ale posláním. Poprvé v životě jsem v porotě působil v roce 1975. Pamatuji si to přesně, protože tenkrát Honza Nedvěd vyhlásil, že bych měl být veřejně oběšen. Soutěžili totiž Brontosauři...

Rozhovory

Jiří Tichota:
„Na Portách byli tak často, že si pamatuji jen první vstup na druhém ročníku v r. 1968 v Ústí ( tam to byl, jak známo, festival trampský a živě si pamatuji, jak po prvních tónech spirituálu Little David na nás trampské publikum volalo "Děte s tou operou do prdele!") a druhý v r.1969, kdy jsme již - se stejným typem repertoáru - byli přijati vřele a cenu Porta obdrželi. Od té doby jsme až do listopadu 89 byli na Portě pokaždé, já navíc vždy jako člen poroty. Přesto, že jsem v r. 1974 ve Svitavách vyhodil jako její předseda z jednání poroty náčelníka všeho svazáctva Pravdu - jen už mě nikdy neudělali předsedou. Nesbírám trofeje a tak si nepamatuji, kolik Port jsme dostali, vím jen, že i Zlatou Portu. Po listopadu jsme už hodně pauzírovali, ale v posledních asi 5 letech - s výjimkou loňska, jsme zase na Portě hrávali.“

© 2018 Porta