Rozhovory

Pepa Šístek - skupina TrepkaT?i desetiletí p?sobení na TFC scén?. T?i desetiletí radostí, úsp?ch?, hledání a
cílev?domého snažení. Výsledkem je zisk Porty, vydaná alba a p?íze? v?rných. Poj?me
chvilku zkusit dostat se bard?m trampské a folkové muziky trochu pod k?ži.

Na portovní muzice je, krom ní samotné, krásná jedna v?c: ?lov?k se t?eba i po celý
život potkává se stejnými blázny, jakým je sám. Mezi takové pat?í Pepa Šístek, kapelník
skupiny Trepka z Nejdku, i Tomáš ?epelák, jeho kamarád a basista stejné kapely.

© 2018 Porta