Popmuseum v Horních PočernicíchDepozitář v Praze v Horních Počernicích je místem shromažďování písemných hudebních dokumentů, nástrojů, ale také zde najdete interaktivní hudební software. Pomocí něho si můžete prověřit třeba své skladatelské nadání či vyzkoušet práci zvukaře.

Popmuseum je zkrácený název pro společnost Muzeum a archiv populární hudby. Provozovatelem Popmusea je občanské sdružení, jehož cílem je iniciace a podpora vzniku státní instituce muzea a archivu populární hudby. Takováto instituce v České republice neexistuje, a proto se tato společnost snaží rozvíjet tyto aktivity:

SPRÁVA DEPOZITÁŘE V HORNÍCH POČERNICÍCH 

Popmuseum spravuje depozitář v Praze - Horních Počernicích, kde shromažďuje a archivuje písemné dokumenty, nahrávky a audiovizuální záznamy, hudební nástroje a přístroje, související s vývojem populární hudby, stejně jako memorabilie, vztahující se k důležitým osobnostem či událostem české a slovenské populární hudby. Populární hudba e zde chápána v celé její šíři bez ohledu na stylové, žánrové a časové omezení. Tyto materiály jsou badatelům k dispozici v novém sídle Popmusea v kulturním centru Kaštan. Budování archivu je dlouhodobou aktivitou a odvíjí se v závislosti na přidělovaných grantech. Moravskou pobočku Popmusea je Poparchiv v Brně, kde vzniká elektronický archiv. Jsou zde například deponovány vinylové gramofonové desky a obaly.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Popmuseum poskytuje informační servis odborné i široké veřejnosti. V kulturním centru Kaštan jsou k dispozici databáze, specializované časopisy a literatura, případně další materiály z fondů Popmusea. K poslechu či ke shlédnutí je zde na výběr široká nabídka historických nahrávek či audiovizuálních dokumentů. Mezi návštěvníky jsou domácí i zahraniční novináři, studenti a badatelé, studující či zpracovávající určitý úsek historie populární hudby, i kurátoři, chystající výstavy k tématům souvisejícím s populární hudbou.

STÁLÉ EXPOZICE I KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

V Popmuseu si můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových, které byly v bývalém Československu používány. Další části výstavních ploch jsou věnovány krátkodobým tématickým výstavám, které často přerůstají do dalších prostor kulturního centra Kaštan, do vstupní haly, schodištních stěn a prostor baru v 1. patře. Popmuseum pořádá i další krátkodobé výstavy, v Praze například ve vlastní alternativní galerii v hudebním klubu Vagon, v Městské knihovně, ale i na dalších místech České republiky.

INTERAKTIVNÍ HŘÍČKY A HUDEBNÍ SOFTWARE

Návštěvníkům jsou k dispozici různé interaktivní hříčky s hudebními softwary. Můžete si prověřit své skladatelské nadání, práci zvukaře, mixujícího stopy nahrávek. Nebo si vyzkoušejte hru na opravdové elektrické hudební nástroje i zpěv na mikrofon do předtočeného základu (tzv. karaoke).

KONCERTY A PROJEKCE

Popmuzeum pořádá též koncerty a projekce, ať již v kulturním centru Kaštan nebo v hudebním klubu Vagon.

POPMUSEUM PŘIPOMÍNÁ SLAVNÉ KONCERTY 90. LET

V první polovině 90. let se česká a moravská pódia otevřela světu a klasici i novicové světového rocku a popu si na nich takřka podávali dveře. Tento proces připomíná a dokumentuje první letošní výstava pražského Popmusea. Jmenuje se

PŘIŠLI VČAS (I S KŘÍŽKEM PO FUNUSE)

s podtitulem

BYLI JSTE TAM TAKY?

Výstava nabízí nostalgickou procházku od Rolling Stones na Strahově 1990 k Rolling Stones na Strahově 1995 a přehlídku splněných snů českých hudebních fanoušků těchto let slovem i obrazem.

Vernisáž výstavy proběhla 24.ledna 2011 v KC Kaštan. Její součástí byla i projekce unikátního střihového dokumentu ze zapomenutých hudebních pořadů té éry.
Popmuseum nabízí k výstavě i katalog, jehož součástí je soupis koncertů zahraničních interpretů, kteří ve sledovaném období v Čechách a na Moravě vystoupili. Ke stažení bude po skončení výstavy na stránkách muzea.

Výstava PŘIŠLI VČAS (I S KŘÍŽKEM PO FUNUSE) potrvá do 13. 3. 2011.

Více informací na www.popmuseum.cz, www.facebook.com/popmuseum, telefony 776 141 531-2

Barbora Tesařová

Přišli včas - pozvánka