Osobnosti
Ve st?edu 10. b?ezna, v den jeho nedožitých šedesátých narozenin, se znovuotev?ené prostory Malostranské besedy zaplnily pam?tníky a p?áteli jedné z výjime?ných hudebních osobností. Petr Kalandra (10.b?ezna 1950 – 7.zá?í 1995) byl bluesový hudebník, kytarista, hrá? na foukací harmoniku, skladatel a texta?.

Osobnosti
Blížil se konec prvního pořádně normalizačního roku 1970. Porta už byla zakázaná a vypadalo to, že už nikdy nebude, desítky tisíc rodin byly postiženy prověrkami a následnou ztrátou zaměstnání, už nebyla např. Tábornická unie, a už byl Socialistický svaz mládeže - a do pražské Lucerny se připravoval druhý ročník Folk a country festivalu.

Rozhovory
Po zvláštní odmlce je tady zase tendence vydat tišt?ný Portýr mimo ?as festivalu, který by informoval ty, kte?í t?eba nemají internet a nemohou si novinky p?e?íst v ePortýru, jenž je jedním z d?ležitých info kanál? Porty. Zkrátka tišt?né noviny jsou tišt?né. A tak Portýr bude k dispozici na oblastních kolech Porty a protože je tu n?kolikero d?ležitých v?cí, které je dobré dozv?d?t se p?ímo od zdroje, abychom v?d?li, co se chystá v ?evnicích, tak jsem se zeptal Ani?ky Roytové, aby bylo jisté, že to co bude, bude a aby se to v?d?lo v?as.

Rozhovory
Po Port? v ?evnicich jsme odeslali mail všem sout?žním kapelám. "Ahoj muzikanti, cht?li bychom Vás poprosit o pár post?eh? z letošní Porty. Máte-li chu?, napište nám pár ?ádk? o tom, jak se vám na Port? líbilo, jak jste si zahráli, co zvuk, co prost?edí, co jídlo, co atmosféra, zda vás n?kdo z kapel zaujal ?i nadchnul a m?žete napsat i o tom co se vám nelíbilo, co byste ud?lali jinak. Vaše názory zve?ejníme na ePortýru. Dostali jsme n?kolik odpov?dí.

Rozhovory
ROZHOVOR S TOMÁŠEM DOMEČKOU, DRAMATURGEM COUTRY RADIA, KTERÉ JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ ČESKÉHO NÁRODNÍHO FINÁLE PORTY 2009 V ŘEVNICÍCH.

Country Radio je slyšet stále častěji i tam, kde to člověk ani neočekává...kolik vás dnes poslouchá asi posluchačů?
Dle oficiálních zdrojů Radioprojektu je to za poslední sledované období 371.000 posluchačů týdně a 190.000 posluchačů denně. V denní poslechovosti to znamená o 100.000 posluchačů více než před 3 roky. Rád bych za celé Country Radio moc a moc poděkoval všem posluchačům za to, že se k naší stanici hlásí i za to, že díky mnoha průzkumům právě od nich víme, jak radio dělat lépe.

Rozhovory
Wabi Daněk Loni se poprvé národní finále Porty přestěhovalo do Řevnic. Jak se Vám líbí atmosféra zdejšího lesního divadla ve spojitosti s duchem Porty? :-)
Řevnické lesní divadlo je přenádherný kout světa a duchu Porty, podle mne, svědčí.

Loni jste musel přerušit své představení a pokračovat bez aparatury. Naštvalo Vás to?
Naopak. Mnozí diváci vědí, že zařazuji "unplugged" blok i do svých běžných koncertů. Zpíval jsem tak i v místech, proti nimž je řevnické lesní divadlo pouhým pláckem.

Rozhovory

Stal se vítězem 42. ročníku Českého národního finále Porty, která se konala poslední víkend v červnu. Sympatický písničkář z Mohelnice bude proto na Řevnice určitě rád vzpomínat. Ačkoli hrál s menším handicapem – s obvázaným zápěstím pravé ruky, na výkonu to neubralo.

Tento rozhovor vznikal na dvě etapy. První část v neděli, bezprostředně po vyhlášení výsledků, a pak s dvoudenním odstupem...

© 2018 Porta