Osobnosti
Ve čtvrtek 6. května by se byl dožil šestašedesáti let zpěvák a textař Milan Dufek, kytarista, skladatel, flétnista a zakládající člen skupiny Rangers. Jejich vstup do světa show bussinesu byl na svou dobu velmi rychlý. Skupina s nezaměnitelně krásným vokálem vznikla v roce 1965. Proslavili se dvojnásobným vítězstvím na Portě v letech 1967 a 1968. Milan Dufek stál u zrodu Nadace Dětské srdce, sponzoroval malý fotbalový klub na Vysočině. Tragicky zahynul během zájezdu skupiny do Jižní Ameriky - při sportovním potápění v Kolumbii ho zmasakroval lodní šroub motorového člunu. Stalo se tak v době, kdy už ohlásil návrat do řad Rangers letitý člen Jan Vančura, ve chvíli, kdy už připravovali společný repertoár.

Osobnosti
Titulek se leckomu m?že zdát snad až morbidní a nesouvisející s t?mito stránkami, le? pokud ?tená?i zv?davost nedovolí ihned opustit tento ?lánek, dozví se, že vše jest pravda, která s t?mito stránkami více než souvisí. Lo?ského roku jsme málem pochovali Tonyho Linharta...

Osobnosti
Wikipedie uvádí : Ladislav Huber?ák Ku?era (* 29. dubna 1950) je ?eský kytarista, písni?ká?, zp?vák a výrobce kytar. Do konce 70. let 20. století byl ?lenem skupiny Termiti. Od roku 1980 je ?lenem trampské skupiny Hop Trop, pro kterou složil v?tšinu písní, a ve které hraje na kytaru a zpívá spole?n? s pány Jaroslavem Samsonem Lenkem a Jaromírem Šroubem Vondrou. Je vyu?eným výrobcem kytar v Lubech u Chebu - vyrobil mnoho kytar pro známé muzikanty (Vlasta Redl, V?ra Klásková ad.). Potud Wikipedie.
Poj?te dál, budou videa!

Osobnosti

Myslím, že nebýt mne, nestal by se nikdy Vlasta T?eš?ák spisovatelem.

N?kdy v polovin? sedmdesátých let mi zavolala do redakce maminka, bydlel jsem už zase s rodi?i. Maminka pocházela z dobré m?š?anské rodiny, byla to dáma ze staré školy.

„Hledali t? zde n?jací pánové, jmenují se n?jak jako pan T?eš?ák a pan Mat?jický. ?íkali, že projížd?jí Brnem a po?kají na tebe U ?ápa. Jsou milí, ale n?jak špatn? oble?ení", dodala.

payday loans online payday loans online payday loans online

Osobnosti

V těchto dnech si připomínáme narozeniny předčasně zesnulého hráče na u nás exotický sitár Emila Pospíšila (nar. 22.4. 1958). Osmdesáti šesti let by se dožil Jiří Veřtat zvaný Gibson, polovina legendárního dua Červánek (nar. 24.4. 1924), jemuž se nedlouho před smrtí stala fatální nehoda - vytříbený zpěvák a kytarista přišel o prsty na levé ruce. Ve stejný den, ale o hodně později, se narodil zpěvák a kytarista Nezmarů Antonín Hlaváč (nar.1957). A příští pondělí oslaví šedesátiny Vlastimil Třešňák (nar.26.4.1950). Legenda, jeden z prvních českých folk-singerů, rovněž od Boha talentovaný malíř a spisovatel. O posledních dvou jmenovaných vyprávějí Zuzana Michnová, Pavel Zajíc a Honza Dobiáš.

Osobnosti

Jubilanty, které p?ipomínáme, jsou mj. kapelník Spirituál kvintetu Ji?í Tichota, osam?lý folk-singer Jaroslav Hutka, v?dec, dramaturg, muzikant a vydavatel úžasných v?cí Ji?í Plocek, nebo loketský trampík Vojta Ki?ák Tomáško. K textu jsou p?ipojena barvami hý?ící videa. Poj?te dál, vstupte!

Osobnosti

Za?átek sedmdesátých let minulého století pat?il, aniž jsme si to uv?domovali, k nejt?žším životním chvílím Wabiho Ryvoly. P?išel o zam?stnání a nové nemohl najít. Dostavily se první vážné zdravotní problémy. Z kladenské nemocnice, kde byl hospitalizován, mi píše dlouhé dopisy. Wabi docela nereáln? uvažuje o tom, že se bude živit spojením svých talent? - umí hrát na kytaru a zpívat, umí psát písni?ky a umí psát obecn?. Ob?as dostane n?jaký mlhavý p?íslib zam?stnání, ale vždy z toho nakonec sejde. Wabi byl donedávna šéfredaktorem dob?e d?laného a inteligentního ?asopisu Stezka, který vydávala ?eská tábornická unie. Myslí v t?chto intencích, i když nakonec pozd?ji skon?í u d?lnických profesí.

© 2018 Porta