Rozhovory

Ivan Bllemby KrejzaIvan Bllemby Krejza

Amatérský fotograf na profesionální úrovni, fotografující vše okolo muziky. Narozen 1. listopadu 1963 v Brně, rodiče Božena a Jan Krejzovi, vyučen číšníkem a v dnešní době se žívící jako obchodní manažer, bydlící ve Vysokém Mýtě. Otec tří dětí – Lukáše, Petry a Matěje. Manželka Renata, jak sám říká zlatá, tolerantní  a trpělivá žena, protože mu jeho koníček toleruje.

Rozhovory

Lubomír Hrdli?kaLubomír Hrdli?ka se narodil 30. ?ervna 1956 v ?eských Bud?jovicích manžel?m Marii a Josefu Hrdli?kovým. St?edoškolsky vzd?lán, hudebník samouk, bydlící a žijící s manželkou Evou v malém m?ste?ku Velešín v Jižních ?echách. Otec dvou d?tí, Šárky a Pavla. Písni?ká?, autor mnoha nezmarských hit?, zp?vák, kytarista, neúnavný zakladatel r?zných muzikantských sdružení, po?adatel, organizátor, porotce, otec zakladatel Nezmar, kamarád. Momentáln? hrající aktivn? a p?edevším s Náhlou zm?nou (www.nahlazmena.cz).

© 2018 Porta