Rozhovory

Tu??áci a Leona ?ernáP?vodní složení kapely Tu??áci se rozrostlo o novou tvá? – zp?va?ku Leonu ?ernou. Chcete si poslechnout osv?d?ené hity v novém kabátku i zcela nové písni?ky? Zajd?te na n?který z blížících se koncert? Tu??ák? a Leony ?erné. Dnes se dozvíte odpov?di Medarda Konopíka. 

Rozhovory

Kieslowski KIESLOWSKI je nový projekt hudebníka známého jako DKP, který p?sobil v kapelách Bez pe?í a Houpací kon? a také je ?lenem doprovodné kapely Xaviera Baumaxy. S pianistkou Marií Kieslowski tvo?í duo, které sází na intimitu a syrovost základního akustického zvuku kytary, piana a kontrastu dvou barevn? výrazných hlas?. Album Tiché lásky je k?ehkou, intimní výpov?dí o láskách, které držíme hluboko uvnit?. Vše je zabaleno do výrazných melodií s poetickými a up?ímnými texty - Kieslowski je láska na celý život.

© 2018 Porta