Milníky Porty

kapitán kid1970
Tuhá normalizace tvrdě signalizovala ústeckou derniéru. Portu si "dovolila" vyhrát holandská skupina Smokey Mountain Rangers. V tomto roce 1970 vyšel poprvé Portýr, festivalový bulletin, který od té doby provází všechny další ročníky.

Milníky Porty

Hoboes1969
Porta měla ohlas v tisku, v rádiu se začínaly objevovat portovní písničky, časopisy, především Mladý svět, vydávaly zpěvníky s trampským písničkami. 

Milníky Porty

Greenhorns1968
Tohoto roku je zavedena autorská sout?ž do které dorazilo p?es padesát písní od více než dvaceti autor?. Festival byl rozd?len do dvou žánr? country & western a trampské sbory, v dalších letech se postupn? odd?lovaly další kategorie. Na tento ro?ník se p?ihlásilo 33 kapel. 

Milníky Porty

Z. Friedl, Kapitán Kid a M. KováříkPorta je český soutěžní hudební festival. Byl založen v roce 1967 v Ústí nad Labem. Název festivalu je inspirován údolím Labe Porta Bohemica - Brána Čech, ležící v místech, kde řeka prochází Českým středohořím. Soutěž dává příležitost především začínajícím skupinám a je určena pro žánry trampská píseň, folk a country.

Milníky Porty

Vlajka vzhůru letíPorta už byla přirovnávána k lecčemu – ke květině, která rozkvétá do barev a do krásy, k dívce lámající srdce muzikantů i posluchačů, k dámě, která umí důstojně nést své hudbou naplněné roky... Mne napadl jeden, možná netradiční, možná i trochu rouhačský příměr – s fotbalem. Zatímco fotbal je nejpopulárnějším sportem u nás, Porta je v daném hudebním žánru zase nejstarším a asi i nejznámějším hudebním festivalem v krajinách českých, moravských a snad i slovenských.

Milníky Porty

TitulkaŽe je web Porty zatracen? košatý, je každému návšt?vníku vzáp?tí jasné. Zasv?cenc?m, kte?í v?dí, jak se takový web tvo?í, musí být z?ejmý i fakt obrovského rozsahu dat ve dvojkové soustav?, které se tam musí nasypat, aby to každá myš rozklikala.

© 2018 Porta