Milníky Porty

ilustra?ní1997
PORTA Plze?
Do základních kol se p?ihlásilo více než 300 kapel i jednotlivc?. Finále prob?hlo op?t  na Výstavišti a skládalo ze t?í ve?erních sout?žních koncert? dopln?ných hosty a záv?re?né Dvorany Porty. 

Milníky Porty

ilustra?ní1996
Rok je d?ležitý ve vzájemném postavení obou festival?. Mezi po?adateli Trampské Porty a Porty došlo k urovnání spor? a n?která oblastní kola za?ala být po?ádána spole?n? pro oba festivaly.

Milníky Porty

ilustra?ní1995
PORTA Plze?
Dochází k posunutí termínu festivalu Zahrada (pod vedením bývalého dramaturga Porty Michala Kone?ného). Na tuto zm?nu termínu nereagovali ú?inkující ani diváci pozitivn?. Kde byla tehdy chyba, dnes už nikdo nezjistí a panují zde r?zné názory, ale žánru "naší " muziky to jist? neprosp?lo.

Milníky Porty

wabi daněk1994
Tento rok přinesl mnoho fám a polopravd o Sdružení Porta a o Portě celkově. Základní kola začala probíhat již na podzim roku 93 a na jaře 94 se odehrála kola regionální.
PORTA Svitavy Do finále postoupilo 41 kapel a písničkářů. Přesně po dvaceti letech se Porta podívala do Svitav a hlavní dění se odehrálo v areálu Cihelna.

Milníky Porty

ilustrační1993
PORTA Brno
Minulý ročník opět skončil finančním schodkem a tudíž bylo nutné o jeho uskutečnění jednat už po ukončení ročníku předchozího. Sdružení Porta touto dobu nebylo v příznivé finanční situaci a stálo před rozhodnutím vyhlásit bankrot. 

Milníky Porty

sekvoj1992
PORTA Olomouc
Došlo k p?esunu Porty z legendární Plzn? a pro "pravou" Portu za?íná druhé období st?hování. Zájem o po?ádání Porty mají v Olomouci a Brn?. Rozhodnutí zní letos Olomouc a p?íští rok Brno. Toto období je charakteristické ?astými zm?nami ve vedení Sdružení Porty, které potrvají ješt? n?kolik dalších let a festivalu nep?inesou p?íliš dobrého.

Milníky Porty

Jaroslav Hutka1991 - 2002 Období dvou Port (Plzeň a Ústí nad Labem)
Nastává dělení festivalu. Zakladatelé chtějí Portu dostat zpět do míst založení a Ústí znovu hraje a zpívá portovní muziku. Pořadatelé v Plzni ale připravují dále Portu v Plzni. Plzeňští si nechávají zaregistrovat název Porta a proto se v Ústí odehrává Interporta. Do hry se vrací i ČTU, která opět pořádá oblastní kola. Z pořadatelů festivalů se stávají dva nesmiřitelné tábory.

© 2018 Porta